Úvod

Hlavní náplní našeho spolku je organizace zážitkových, dramatických a historicko-kulturních akcí pro rozvoj sociální interakce a kreativity. Kromě organizace se spolek zabývá i podporou akcí podobného typu. Našim cílem je podpora vývoje a zakládání nových aktivních světů, které díky svojí funkčnosti dokážou samostatně reagovat na hráčovo rozhodnutí. S tím souvisí například předávání našich znalostí a zkušeností, či poskytování vybavení k účelu pořádaní takových akcí a spousty dalších věcí. Dlouhodobější plány zahrnují i pořízení vlastní lokace, pro pořádání akcí, jak pro komunitu, tak pro širokou veřejnost.